Stimulátory zakořeňování rostlin

Regulátory růstu rostlin jsou látky ovlivňující zdravý vývoj celé rostliny či kterékoliv její části od vyklíčení až po dozrání semen. Mohou být kapalné nebo ve formě prášku. 

Více než 96 % spokojených sousedů

Pro lepší sousedství - udržitelný e-shop

Zboží klidně vraťte
až za 100 dní

Už žádná nejistota s případnou reklamací