100 let na vrácení zboží

Společnost Dům a zahrada Ježek, se sídlem Ledce 99, 330 14 Ledce u Plzně, Česká republika, identifikační číslo: 02906007, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka V (dále jen „Zahrada Ježek“) organizuje v termínu od 00:00 hodin dne 19.7.2021 do 1.5.2023 do 23:59 (dále jen „Doba konání“) marketingovou kampaň zvanou „100 let na vrácení zboží“ (dále jen „Kampaň“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Kampaně, které jsou k dispozici na internetové stránce https://www.zahradajezek.cz/100-let-na-vraceni-zbozi/.

Podmínky Kampaně:

 • Vztahuje se výhradně na zákazníky definované jako "kupující-spotřebitel" dle Reklamačního řádu.
 • Navrácené zboží nesmí býti použité ani ozkoušené, zároveň musí být vráceno v původním obalu či přepravním obalu (ve smyslu § 1812 odst. 2, § 1832 odst. 1 a § 1833 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; § 20b zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).
 • Účastník Kampaně, který vrátí zboží, nemá nárok na poskytnutí jakékoliv náhrady s výjimkou proplacení skutečně uhrazené ceny zboží.
 • Zákazník musí být registrovaným uživatelem na stránkách www.zahradajezek.cz, přičemž registrací je myšlen uživatelský účet dle Obchodních podmínek. Registrace musí být provedena před nákupem vráceného zboží, při jeho nákupu, případně nejpozději do 14 dnů od provedení nákupu zboží, které chce zákazník vrátit s využitím akce "100 let na vrácení zboží".
 • Zahrada Ježek si vyhrazuje právo měnit podmínky Kampaně a případně Kampaň zrušit;
 • Tato pravidla Kampaně nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení.
 • Kampaň se nevtahuje na zboží z hlavní kategorie Kamna a na všechny podkategorie uvedené kategorie.
 • Zahrada Ježek si vyhrazuje právo vyloučit z Kampaně ty zákazníky, kteří:
  • nesplní podmínky Kampaně;
  • k platbě použijí kartu, které nejsou oprávnění držitelé;
  • budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti s Kampaní;
  • uvedou v Kampani nepravdivé nebo neúplné informace.
 • V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.

V Plzni, dne 19.7. 2021

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit pomoc kontaktů.